!-->
!-->
!-->
!-->

Alertheid en concentratie

Voor wie?

Kinderen die moeite hebben met zintuiglijke prikkelverwerking, hun zelfcontrole, alertheid en/of concentratie.

Wij leren uw kind om zijn alertheidsniveau op de juiste manier en in verschillende situaties te beheersen, te behouden en aan te passen. Kinderen die moeite hebben met de verwerking van zintuiglijke prikkels en kinderen die vaak erg druk zijn of juist vaak moe zijn, kunnen baat hebben bij ons alertheidsprogramma. Dit programma bestaat uit een serie therapeutische activiteiten en lessen die op een speelse manier de principes van Sensorische informatieverwerking en leren, met elkaar samenbrengen. Binnen het programma gebruiken we het concept van een motor om het begrip zelfcontrole aan kinderen duidelijk te maken. Hun lichaam wordt daarbij vergeleken met een automotor: soms loopt hij op volle toeren, soms op lage toeren en soms precies goed.

 

Ons alertheidsprogramma is verdeeld in drie fasen:

– het ontdekken van de motorsnelheden;

– het experimenteren met de zintuigen om de motorsnelheid te veranderen;

– het zelfstandig regelen van de motorsnelheid.

 

 

 

“Wanneer Jaap druk is

of niet oplet spreken

we hem aan op zijn

motor aan. Zo hoeven

wij niet meteen op zijn

gedrag te wijzen. Dit

werkt heel positief”

Moeder Jaap


Menu