Leren om zelf te doen

Voor wie?

Kinderen die moeite hebben met het uitvoeren of aanleren van dagelijkse activiteiten. Het is ontwikkeld voor kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder), maar is ook bij veel andere kinderen toepasbaar.

Onze behandeling volgens CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) is gericht op het verbeteren of aanleren van activiteiten door het gebruik van het probleemoplossend vermogen en strategieën. Door middel van CO-OP kunnen wij het dagelijkse handelen zoals schrijven, aankleden, fietsen, knutselen van uw kind verbeteren en hem belangrijke vaardigheden aanleren. Uw kind leert door strategieën zijn doelen te verwezenlijken. Om de hulpvraag van uw kind te kunnen verduidelijken wordt een foto-interview afgenomen. Uw kind is na de behandeling in staat geleerde strategieën toe te passen bij het uitvoeren van (nieuwe) dagelijkse activiteiten.

 

 


Menu