Leren spelen – Floortime

Voor wie?

Kinderen vanaf 1 jaar met een kwetsbaarheid in hun ontwikkeling, die moeite hebben met interactie, problemen hebben in de sensorische informatieverwerking en/of moeizaam tot (samen)spel komen. Kinderen met ASS-problematiek (Autisme Spectrum Stoornissen) of andere gedragsproblemen.

Door middel van spel ontwikkelen kinderen steeds meer vaardigheden. Wanneer uw kind het moeilijk vindt om zelf tot spelen te komen, is het goed om te kijken wat hieraan ten grondslag ligt. De oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat een kind weinig ideeën heeft. Of juist een heleboel ideeën heeft, maar die moeilijk kan uitvoeren. Wanneer spel te weinig variatie biedt en uw kind te weinig ervaringen kan opdoen, kan het vaardigheden missen die het nodig heeft bij schoolse activiteiten of bij samenspelen.

Onze ergotherapeut brengt in kaart welke vaardigheden uw kind nog mist, of er mogelijk een sensorisch informatieverwerkingsprobleem is en welke omgevingsfactoren een rol spelen. Motorplanning, sensorische informatieverwerking, contactname, communicatie en de praxie worden in kaart gebracht. Door het kind en zijn omgeving nauwkeurig te observeren,  onderzoeksgegevens te analyseren en samen te werken met andere disciplines, ontstaat een goed beeld van de manier waarop uw kind begeleid kan worden in zijn ontwikkeling. Door middel van spel leer je als ouder de aandacht van het kind, interactie en samenspel, communicatie, redeneren en logisch denken te vergroten. Uw kind wordt uitgedaagd om de interactie aan te gaan, om te communiceren, problemen op te lossen en creatief te zijn.

Floortime is een ontwikkelingsgerichte behandelmethode waarbij met name de functioneel-emotionele ontwikkeling van het kind leidraad is voor de behandeling. De methode is in de jaren zeventig ontwikkeld door dr. S. Greenspan en dr. Serena Wieder, in eerste instantie voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Maar ook voor andere jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand is het een zeer bruikbare methode.

 


Menu