Schoolse vaardigheden

Voor wie?

Kinderen die meer dan andere kinderen moeite hebben met het uitvoeren van schoolse taken. Denk bijvoorbeeld aan:

– kleuren, tekenen of knutselen. Uw kind heeft hier moeite mee of vindt dit echt niet     leuk;

– werkjes maken waarbij iets nagebouwd of nagemaakt wordt;

– tempo houden;

– snel afgeleid zijn bij het maken van werkjes, in de kring of bij klassikale instructie;

– schrijven en voorbereidend schrijven;

– het organiseren van spullen en handig beginnen of blijven werken;

– het nodig hebben van veel extra begeleiding of aansturing;

– moeite hebben met gymles of dit niet leuk vinden;

– snel boos of verdrietig zijn zonder een duidelijke aanleiding;

– niet kunnen (stil)zitten in de klas;

– volgorde aanhouden tijdens een taak/ activiteit.

 

Een groot deel van de tijd brengt uw kind op school door en dus is het heel belangrijk dat het leren ook voor positieve ervaringen zorgt.

Wij analyseren de uitvoering van het handelen en beoordelen welke vaardigheden nodig zijn om de taak of activiteit goed uit te voeren en welke rol de omgeving hierin speelt. Hiervoor kunnen we gebruikmaken van de schoolse versie van Assessment van Motorische en Procesvaardigheden (School AMPS). Onze ergotherapeuten gebruiken dit instrument om de inspanning, veiligheid, zelfstandigheid en efficiëntie van een leerling te observeren tijdens de uitvoering van een dagelijkse schoolactiviteit. Met behulp van de School AMPS kan een effectieve interventie in de schoolsituatie worden bepaald. Dit instrument wordt ook gebruikt om te bepalen of een ergotherapeutische interventie effect heeft gehad.

Onze behandeling kan gericht zijn op het aanleren of verbeteren van vaardigheden, het geven van advies over hoe uw kind deze vaardigheid op school of thuis kan leren. Ook kan ons advies gericht worden op wat de omgeving anders kan doen of hoe de activiteit iets aangepast kan worden.

 

 


Menu