!-->
!-->
!-->
!-->

Ontwikkeling van de voorkeurshand en voorbereidend schrijven

Voor wie?

Kinderen die moeite hebben met het kiezen van een voorkeurshand, geen interesse hebben in voorbereidend schrijven zoals kleuren en knippen of kinderen die hier moeite mee hebben.

Een kind beheerst voldoende voorwaarden om tot schrijfontwikkeling te komen. In de leeftijd van 3 tot 6 jaar ontwikkelt zich normaal gesproken een duidelijke voorkeurshand en wordt in de kleuterfase gewerkt aan voorbereidende schrijfvaardigheden. Wij brengen in kaart wat uw kind nodig heeft om voldoende vaardigheden en plezier te krijgen in activiteiten gericht op het voorbereidend schrijven.

 

Schrijfbehandeling

Voor wie?

Kinderen die problemen ervaren bij het schrijven. Denk aan problemen in schrijfmotoriek, handschrift of schrijftempo.

Door onze ergotherapeutische behandeling wordt het handschrift of schrijftempo verbeterd. Wij bespreken eerst met uw kind wat het zelf als grootste probleem tijdens het schrijven ervaart. Het schrijfproces, het schrift zelf en het schrijven in de context worden vervolgens in kaart gebracht. Onze ergotherapeut stelt vast waarom het schrijven moeite kost. Daarbij wordt gekeken naar de vloeiendheid van het schrift, de overgang tussen de letters, de grootte van de letters en de verhoudingen van de letters, de plaats van de letters op het papier, het spiegelen van letters en cijfers, de schrijfhouding, de penvatting en hantering, de ligging van het papier en meubilair.

 

Schrijfbehandeling volgens Mesker

Voor wie?

Kinderen die problemen ervaren met schrijven en kinderen waarbij het lezen moeizaam op gang komt.

Allereerst onderzoeken wij in welke fase van ontwikkeling (slurf, symmetrie, lateralisatie) uw kind zich bevindt en welke invloed deze fase heeft op leerprocessen zoals schrijven en lezen. Waarnemende bewegingen van de handen spelen een grote rol bij het ontstaan van een woord, bij het spreken, het begrijpen en bij de ontwikkeling van schrift. Indien nodig volgt behandeling volgens de methode van Mesker. Meer informatie over deze behandelmethode vindt u op www.meskertherapie.org

 

 

 

 

 

 


Menu