!-->
!-->
!-->

Sensorische informatieverwerking (SI)

Sensorische informatieverwerking is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensorisch-motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Als de sensorische informatieverwerking anders verloopt, kunnen uiteenlopende en dikwijls verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels opvallend druk of reageren fel en emotioneel op prikkels die wij nauwelijks waarnemen. Ook het tegenovergestelde is mogelijk. Kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om adequaat te kunnen reageren en functioneren. Omdat er dikwijls geen duidelijke fysieke oorzaken zijn, worden problemen in de sensorische informatieverwerking niet altijd herkend terwijl ze de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten kunnen beïnvloeden.

 

Sensorisch profiel maken

Voor wie?

Kinderen die in het dagelijks functioneren moeite hebben met dagelijkse of schoolse situaties, anders reageren dan je gezien de situatie zou verwachten, snel overprikkeld zijn, soms een te hoog of juist te laag activiteitenniveau hebben, moeilijk in slaap vallen, moeilijk op gang komen of gedragsproblemen laten zien.

Samen met u, uw kind en eventueel school maken wij een kindspecifiek sensorisch profiel. We kijken daarbij goed hoe uw kind in alledaagse situaties sensorische informatie kan verwerken en wat de invloed hiervan is op zijn dagelijks functioneren. Het kind kan in verschillende situaties ander gedrag laten zien als gevolg van omgevingsverschillen. Ook het profiel van de ouder of leerkracht kan een waardevolle aanvulling zijn. Met het sensorisch profiel maken wij inzichtelijk hoe uw kind zich het beste kan ontwikkelen, functioneren en leren. Aan de hand van het profiel laten we zien wat ervoor zorgt dat uw kind juist moeite heeft met bepaalde situaties.

 

Behandeling SI

Deze behandeling kan uit verschillende methoden bestaan. Zo kunnen wij uw kind tijdens de therapie leren zijn zintuiglijk waarnemen en zijn handelen beter te organiseren. Ook kunnen wij samen met u onderzoeken op welke manier uw kind het beste gestimuleerd kan worden. Een andere methode is om uw kind via inzicht en strategieën zelf te leren omgaan met moeilijkheden.

Uiteindelijk kan uw kind in dagelijkse situaties beter functioneren en zit het ook lekkerder in zijn vel: het is beter in staat zijn alertheid en gedrag te organiseren.

 

Advisering omgaan met SI

Voor wie?

Iedereen die meer inzicht wil hebben in zijn eigen sensorisch profiel en/of dat van zijn kind, en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren van zichzelf en van anderen.

Voor een gezin zorgen dagelijkse situaties soms voor veel frustratie als een kind moeite heeft met de sensorische informatieverwerking. Onze advisering is erop gericht dat ouders en/of leerkrachten uiteindelijk beter kunnen omgaan met een kind met problemen in de sensorische informatieverwerking. Als ouder krijgt u educatie over sensorische informatieverwerking en de invloed daarvan op het handelen van uw kind.

Kennis en inzicht in het sensorisch profiel van het kind en wellicht ook in dat van de ouder of leerkracht, geven inzicht in de benaderingswijzen en de gevolgen daarvan voor dagelijkse activiteiten. Door dit inzicht kunnen activiteiten zoals bijvoorbeeld douchen, eten, spelen, aan tafel zitten, spullen pakken, schoolse taakjes uitvoeren, gymmen of gaan slapen nèt iets anders worden uitgevoerd. Het past daardoor beter bij het profiel van uw kind en de activiteit verloopt makkelijker.

 

 

 


Menu