Efficiëntie, inspanning en zelfstandigheid meten

Voor wie?

Kinderen die dagelijkse of schoolse taken niet voldoende, onhandig, of met veel inspanning uitvoeren. Kinderen die ondersteuning nodig hebben of waarvan men niet weet waarom een activiteit niet het gewenste resultaat heeft.

Door de Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) of de school AMPS af te nemen, kunnen wij hierover een uitspraak doen en vaststellen waardoor uw kind een activiteit niet optimaal uitvoert. Hieruit volgen interventies of praktische adviezen die zijn gericht op die vaardigheden waar uw kind in relatie tot de activiteit moeite mee heeft. We stellen vast hoe zelfstandig, efficiënt en met hoeveel inspanning uw kind functioneert tijdens dagelijkse of schoolse activiteiten.


Menu