Paramedisch Centrum Echt

Geplaatst op 6/04/2016

Ergotherapie Midden-Limburg is onderdeel van het Paramedisch Centrum Echt. Binnen het Paramedisch Centrum Echt is er sprake van klantgericht laagdrempelige gespecialiseerde zorg onder één dak!

Het Paramedisch Centrum Echt is een centrum waar een aantal paramedische beroepsbeoefenaren hun diensten aanbieden. U treft in het centrum de volgende beroepen aan:

  • Fysiotherapie, manuele therapie en kinderfysiotherapie
  • Logopedie en kinderlogopedie
  • Ergotherapie en kinderergotherapie
  • Voeding en diëtetiek
  • Huid- en oedeemtherapie
  • Pedagogiek en Psychologie
  • Podotherapie

Kinder Paramedisch Centrum

Het kinder paramedisch centrum biedt zorgverlening door een kinderlogopedist, kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut, orthopedagoog/GZ-psycholoog en een kinderdiëtist.

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Deze ontwikkeling kan niet helemaal verlopen zoals verwacht waardoor het kind thuis of op school problemen ervaart. Wanneer er sprake is van meerdere problemen, kan nauwe samenwerking tussen verschillende zorgverleners wenselijk of noodzakelijk zijn.

 

emailhandtekening_PCE_ergotherapie 2016

 

Voor meer informatie kijk op Paramedisch Centrum Echt


Menu