Algemene voorwaarden

Bescherming persoonsgegevens

De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan geheimhoudingsplicht. In de volgende gevallen kunnen gegevens naar derden worden overgebracht:

In de gezondheidszorg wordt uw huisarts beschouwd als de centrale post, waarbij alle informatie betreffende uw persoon samenkomt. Om die reden zenden wij bij afsluiting van de behandeling een kort bericht aan uw huisarts.

Indien in het belang van uw behandeling overleg gewenst is met derden (bijv. specialist, bedrijfsarts, medebehandelaars, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeente, school), vindt dit in overleg met u plaats.

Vergoeding

Voor een ergotherapeutisch advies of een behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Bij sommige verzekeringen geldt dat ergotherapie direct toegankelijk is, u heeft dan geen verwijzing nodig. Vraag bij uw verzekering na of u rechtstreeks naar de ergotherapeut mag gaan en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden 10 uur per kalenderjaar. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt eerstelijns ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Vraag dit na bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar. Behandelkosten ergotherapie tellen mee voor het eigenrisicodeel van uw ziektekostenverzekering.

Tarief ergotherapie 2022
€ 18,75 per kwartier behandeltijd / screening DTE
€ 30,00 aan-huis-toeslag (per huisbezoek)

Behandelafspraken

De behandelduur per behandelsessie is gemiddeld 30 tot 60 minuten. Wilt u er graag rekening mee houden dat u bij verhindering tijdig uw afspraak afzegt en verplaatst. In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandagafspraken op vrijdag moet plaatsvinden. Bij niet afgemelde of binnen 24 uur van te voren afgemelde afspraken wordt 75% van de afgesproken behandelduur bij u zelf in rekening gebracht. Indien u niet aanwezig bent op de gemaakte afspraak voor een huisbezoek wordt tevens de aan-huis-toeslag in rekening gebracht. De tarieven zijn conform de landelijk vastgestelde Tarieven Gezondheidszorg. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nr: 4916.

Telefonische bereikbaarheid

U kunt Ergotherapie Midden-Limburg tijdens werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.00 uur op de volgende telefoonnummers:

Locatie Roermond: 06-46027204
Locatie Maasbracht: 06-45602491
Locatie Echt: 06-26667408

Wanneer wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, laat dan een bericht achter of stuur een e-mail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 


Menu