Klachtenregeling

Onze ergotherapeuten doen er alles om uw behandeling en het contact met u zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de behandeling door één van onze ergotherapeuten. Het is goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze ergotherapie. Met klachten kunt u altijd terecht bij uw behandelend therapeut of bij een andere medewerker van Ergotherapie Midden-Limburg. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (telefoonnummer: 033- 4216189).


Menu