Specialisaties

Al onze ergotherapeuten zijn zowel BIG-geregistreerd (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) als opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici. Opgenomen zijn in een register wil zeggen dat de kwaliteit van de therapeut gewaarborgd is en de therapeut verplicht is een gedegen bij- en nascholing te volgen.

Binnen het team van Ergotherapie Midden-Limburg zijn de volgende specialisaties aanwezig:

Volwassenen

EDOMAH (ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers)

AMPS

PRPP

Arbeid & Gezondheid

ACS-NL

Reuma

Kwetsbare ouderen

Parkinson

COPD

Neurologie

Sensorische Informatieverwerking

Valpreventie


Kinderen

Schrijven

CO-OP

Floortime

School-AMPS

AMPS

Lateralisatie

Sensorische Informatieverwerking

Gedragsproblemen

Leer- en concentratieproblemen

 

 

 


Menu