Behandeling Schrijven

Voor wie?
Volwassenen en ouderen die tijdens of na het schrijven problemen ervaren of ontevreden zijn over het handschrift.

Door middel van een schrijfobservatie en probleemanalyse kijken wij naar uw schrijfmotoriek en het juiste schrijfmateriaal, zoals schrijfgerei, werkplek en liniëring. Hierop volgt een advies of behandeling, waarbij vaak (korte) huiswerkopdrachten gegeven worden. Na onze behandeling bent u (weer) in staat om te schrijven.


Menu