Beoordeling en advisering over zelfstandig en veilig functioneren

Voor wie?
Als er twijfels bestaan over het zelfstandig functioneren of wanneer er twijfels bestaan of het handelen nog veilig is. Bijvoorbeeld bij mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel of door beperkingen als gevolg van ouderdom.

Via een gestandaardiseerde observatie (AMPS) of open observatie beoordelen wij het functioneren van de cliënt in alledaagse zelfzorg- en huishoudelijke taken en kunnen we een uitspraak doen over de zelfstandigheid en veiligheid van het functioneren van de cliënt. Doordat bij elke uitgevoerde taak de sterke en zwakke proces- en motorische vaardigheden duidelijk worden, wordt inzichtelijk waarom een cliënt problemen heeft met alledaagse taken.

Kijk voor meer informatie op www.ergo-amps.nl.


Menu