Omgaan met pijn en vermoeidheid

Voor wie?
Volwassenen en jeugdigen met pijn- en/of vermoeidheidsklachten of met regelmatig terugkerende lichamelijke of psychische klachten.

U leert omgaan met uw pijn en/of vermoeidheid en leert op welke manier u activiteiten op een verantwoorde manier kunt uitvoeren. Pijn en/of vermoeidheid beïnvloeden uw dagelijkse handelingen. Onze ergotherapeut brengt in kaart welke gedragingen en handelingen voor u problematisch zijn. Klachten kunnen direct in relatie staan met een bepaalde handeling of situatie, zoals werk. Ook klachten als gevolg van een gediagnosticeerde aandoening of klachten zonder duidelijke oorzaak. Bij alle benaderingswijzen geldt dat inzicht in pijn, pijnbeleving, belasting- belastbaarheid, taakverdeling, dagindeling en het leren graderen/wegen van een activiteit onderdeel zijn van de therapie. Ook de manier waarop u taken en handelingen verricht in dagelijkse situaties komt aan bod, zoals de indeling en organisatie van de fysieke omgeving, het gebruikt en hanteren van voorwerpen, de intensiteit/tempo van het handelen. Sociale en maatschappelijke gevolgen kunnen ook worden meegenomen.


Menu